Palm User Message Board

天下之大 - 每 月 準 時 來 三 天 十 五 歲 少 年 有 月 經

nekobasu - 2005-06-24 14:50
文章主題: 每 月 準 時 來 三 天 十 五 歲 少 年 有 月 經
印 度 十 五 歲 少 年 塔 拉 克 , 對 女 性 「 每 月 的
煩 惱 」 感 同 身 受 , 事 關 他 本 人 每 個 月 都 有
月 經 來 潮 , 而 且 一 樣 有 「 經 前 綜 合 症 」 ,
在 月 經 前 會 情 緒 低 落 , 醫 生 都 嘖 嘖 稱 奇 。塔 拉 克 在 西 孟 加 拉 邦 的 加 爾 納 當 家 庭 傭 工
, 在 一 年 多 前 經 歷 初 潮 , 有 經 血 由 陰 莖 流
出 , 之 後 每 個 月 的 第 二 個 星 期 都 來 經 , 每
次 為 期 三 天 , 十 分 準 時 。 他 還 像 許 多 女 性
一 樣 有 經 前 綜 合 症 , 變 得 沒 精 打 采 、 情 緒
低 落 ; 來 經 期 間 也 會 像 女 性 因 子 宮 收 縮 而
經 痛 那 樣 , 腹 痛 如 絞 , 還 會 胃 痛 和 作 嘔 。
但 他 因 為 擔 心 失 去 工 作 , 一 直 沒 有 將 事 情
告 訴 僱 主 或 家 人 , 直 到 最 近 才 求 醫 。


並 非 雌 雄 同 體
當 地 醫 生 檢 查 後 , 指 塔 拉 克 並 非 雌 雄 同 體
, 並 沒 有 女 性 性 器 官 , 只 有 男 性 性 器 官 。
蒙 多 爾 醫 生 說 ︰ 「 這 個 男 孩 長 出 男 性 器 官
, 行 徑 和 性 格 特 質 卻 像 女 子 一 樣 。 如 果 驗
血 證 實 他 的 經 血 真 的 有 卵 子 , 這 會 是 一 個
極 之 罕 見 的 醫 學 個 案 。 」


可 能 性 命 不 保
西 孟 加 拉 邦 婦 科 醫 生 協 會 的 米 特 拉 醫 生 估
計 : 「 前 列 腺 如 果 有 子 宮 內 膜 , 可 能 導 致
這 種 不 正 常 現 象 。 」 他 指 塔 拉 克 必 須 立 即
就 醫 , 否 則 可 能 性 命 不 保 。
阿修羅 - 2005-06-24 15:18
文章主題:
引言回覆:
當 地 醫 生 檢 查 後 , 指 塔 拉 克 並 非 雌 雄 同 體
, 並 沒 有 女 性 性 器 官
, 只 有 男 性 性 器 官 。
蒙 多 爾 醫 生 說 ︰ 「 這 個 男 孩 長 出 男 性 器 官
, 行 徑 和 性 格 特 質 卻 像 女 子 一 樣 。 如 果 驗
血 證 實 他 的 經 血 真 的 有 卵 子 , 這 會 是 一 個
極 之 罕 見 的 醫 學 個 案 。 」


前後兩句(紅色部份),會否有點兒矛盾呢?

經 血 真 的 有 卵 子 <= 會有可能嗎?

引言回覆:
參考資料:
  月經是怎樣形成的?
  月經是由於卵巢激素週期性變化引起子宮內膜週期性的脫落而導致的陰道出血。青春期後卵巢在下丘腦一垂體所分泌的促性腺激素的刺激下逐漸發育。在垂體促卵泡激素的作用下卵泡逐漸生長,發育成熟,並分泌大量的雌激素,在雌激素的作用下子宮內膜增生變厚,呈增殖期變化。在黃體生成激素的作用下,成熟的卵泡破裂排出卵子,排卵後卵泡形成黃體,黃體細胞分泌孕激素,在雌、孕激素的共同作用下,子宮內膜進一步增殖,並由於其腺體上皮細胞分泌而呈現分泌期變化。若卵子未受精,黃體即開始萎縮,一般黃體的壽命平均為14天。黃體萎縮後,卵巢雌、孕激素水平迅速下降,使子宮內膜失去支持而萎縮,且由於缺血壞死而脫落,於是出現陰道出血,即通常所說的月經來潮。


敢問出處?
阿修羅 - 2005-06-24 15:21
文章主題:
話時話,我連「避年」、「暗經」、「激經」,都未聽過 Embaressed

引言回覆:
有少數婦女,身體無特殊不適,而定期兩個月或三個月,甚至一年,月經來潮一次者,古人分別將定期兩個月月經來潮一次者稱為「並月」;三個月月經來潮一次者稱為「居經」;一年一行者稱為「避年」。也有極個別的婦女,終生沒有月經來潮,但又不影響正常生育者,古人稱之為「暗經」。還有的婦女在懷孕早期,仍按期有少量月經來潮,但對胎兒無不良影響,古人稱之為「激經」,這都屬於個別現象。


http://www.zgxl.net/sljk/imgbody/yuejing.htm
pchai - 2005-06-24 15:39
文章主題:
asura 寫到:
經 血 真 的 有 卵 子 <= 會有可能嗎?


諗一諗月經原意? 月經係排出未受精既卵 子同經血呀麻
如果真係有卵 子的話以有無女性生殖器官.即係代表男性生殖器官(或其他器官)可以制做卵 子.咁就緊係重大發現啦
麥樹 - 2005-06-24 16:28
文章主題:
好老作喎 Eh......
佢果D似陰莖內出血‥多過月經 -.-
二少 - 2005-06-24 19:02
文章主題:
ELT 寫到:
好老作喎 Eh......
佢果D似陰莖內出血‥多過月經 -.-


會唔會係發炎.. 痛到冇心機 Sweat Drop
徐仔 - 2005-06-24 20:08
文章主題:
二少 寫到:
ELT 寫到:
好老作喎 Eh......
佢果D似陰莖內出血‥多過月經 -.-


會唔會係發炎.. 痛到冇心機 Sweat Drop


大家想像力好豐富 Sweat Drop
所有的時間均為 台北時間 (GMT + 8 小時)
Powered by phpBB 2.0 .0.16 © 2001 phpBB Group